Ludwig von Mises

Ludzkie Działanie

Posłuchaj bezpłatnie audiobooka wybitnego traktatu ekonomicznego!

Wypełnij formularz i posłuchaj bezpłatnie audiobooka.

Na Twojego maila wyślemy wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Dzięki niemu zalogujesz się i uzyskasz dostęp do nagrania.
Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Pokaż pełną treść zgody
Chcemy podzielić się z Wami wielkim skarbem. 70 lat temu – w 1949 r. – ukazało się Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii Ludwiga von Misesa. Ta książka zmieniła oblicze świata. Stała się podstawowym orężem zwolenników wolności w intelektualnej walce z poplecznikami państwowych ingerencji w życie społeczne i gospodarcze. Mises pokazał, dlaczego swoboda gospodarowania prowadzi do dobrobytu, harmonii i pokoju. Niezbicie wykazał także, że interwencje państwa to krok w stronę biedy, rozgoryczenia i wojny.

Ludzkie działanie stało się bestsellerem w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaowocowało renesansem wolnościowych idei, które były w odwrocie w trakcie Nowego Ładu Roosevelta i II wojny światowej. Tłumaczenia na kolejne języki sprawiły, że austriackie idee zakiełkowały także poza Ameryką. W 2007 r. trafiły na podatny, polski grunt, gdy Ludzkie działanie wydał Instytut Misesa. Dało to zaczyn do edukacji tysięcy, głównie młodych, osób w rzetelnej teorii ekonomii, którą w różnych projektach promuje Instytut.
Jako traktat ekonomiczny jest wysoko w całej historii myśli ekonomicznej – wydaje mi się, że być może nawet najwyżej.
Mateusz Benedyk
Dzieło przedstawiające system myśli ekonomicznej, o którym niektórzy z nas marzyli, ale nie wierzyli, że kiedykolwiek powstanie.
Murray Rothbard
Kliknij i uzyskaj dostęp do audiobooka Ludzkie działanie!
W ostatnim czasie wsparli nas:
Paweł, godz. 17:52, kwota 60 zł
WESPRZYJ DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU
Ludwiga von Misesa
ebook
Wypełnij formularz i przekaż swój datek w dowolnej kwocie za pomocą szybkich i bezpiecznych płatności DotPay.

dotpay
Przekazuję kwotę:
Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Pokaż pełną treść zgody
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa z siedzibą we Wrocławiu (50-224), przy pl. Strzeleckim 20 (administrator danych – dalej jako „Fundacja”), w następujących celach: a) w celu zarejestrowania wpłaty i wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez przesyłanie bezpłatnych materiałów oraz informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe zarejestrowanie wpłaty i wykonanie zamówienia. Fundacja jest odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy pl. Strzeleckim 20, 50-224 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Fundację bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku fakultatywnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, Państwa dane są przetwarzane przez Fundację w celu przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną, takich jak oferty kupna i sprzedaży usług lub towarów, promocje, obniżki cen. W zakresie przetwarzania tych danych zachowują Państwo wszystkie wymienione wyżej prawa.

Copyright 2019 by
Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa